Komunikat Prasowy – 23 stycznia 2019 r.

Sąd Okręgowy Wydział II Karny w Przemyślu, postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r. umorzył postępowanie przeciwko Romanowi K., który  3 grudnia 2017 r. pozbawił życia swoją żonę Małgorzatę K. przy użyciu młotka, którym trzykrotnie uderzył ją w głowę, powodując obrażenia w postaci złamań kości ciemieniowej prawej i lewej, złamania kości skroniowej, kości czołowej, krwiaka podtwardówkowego prawej półkuli mózgu, (więcej…)

Komunikat Prasowy – 2 stycznia 2019 r.

         28 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi M., Tadeuszowi R., Henrykowi S. i Marii D-L. o działanie na szkodę interesu publicznego – Gminy Miejskiej Przeworsk w okresie od 2010 do 2012 r., poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy w wysokości 205 760 zł, z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego, bezpodstawnie rozliczonego na podstawie sfałszowanych dokumentów potwierdzających nakłady finansowe na wykonane roboty modernizacyjno-budowalne obiektu Zajazd „Pastewnik”, a także poprzez umorzenie, niezgodnie z przepisami, wierzytelności w kwocie 21 724, 79 zł z tytułu ustawowych odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego. (więcej…)

Komunikat Prasowy – 7 grudnia 2018 r.

9 listopada 2018 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 31 letniemu Jakubowi K., podejrzanemu o uprawę od 2016 r. w miejscowości Gwizdaj, województwa podkarpackiego, co najmniej dwóch roślin konopi innych niż włókniste, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznych ilości ziela konopi, a następnie wytworzenie nie mniej niż 266,746 gram marihuany, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 i 63 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a także o to, że w okresie od maja 2017 r. do 24 września 2017 r. w miejscowości Studzian, województwa podkarpackiego,  (więcej…)

Komunikat w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego

Zarządzeniem nr 75/18 Prokuratora Okręgowego w Przemyślu, dzień 24 grudnia 2018 roku ustanawiam dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego z jednoczesnym odpracowaniem wyżej wymienionego dnia pracy w dniu 29 grudnia 2018 roku.

Prokurator Okręgowy
Jacek Staszczak

Komunikat Prasowy – 27 lipca 2018 r.

30 kwietnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała akt oskarżenia przeciwko 38 letniemu mieszkańcowi Przemyśla Grzegorzowi R. o usiłowanie rozboju i spowodowaniem obrażeń ciała skutkujących naruszeniem ich czynności na okres powyżej 7 dni.
Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2018 r. w Przemyślu, przy ul. Mickiewicza, kiedy to zamaskowany przy użyciu kominiarki i znajdujący się w stanie nietrzeźwym oskarżony podszedł do pokrzywdzonego i zażądał wydania pieniędzy, a wobec odmowy oskarżony zaczął uderzać pokrzywdzonego pięściami, (więcej…)

Komunikat w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego

Zarządzeniem nr 20/18 Prokuratora Okręgowego w Przemyślu, dzień 2 maja 2018 roku ustanawiam dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu oraz Prokuraturach Rejonowych Okręgu Przemyskiego z jednoczesnym odpracowaniem wyżej wymienionego dnia pracy w dniu 26 maja 2018 roku.

Prokurator Okręgowy
Jacek Staszczak

Zawartość | Menu | Panel dostępności