30 kwietnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała akt oskarżenia przeciwko 38 letniemu mieszkańcowi Przemyśla Grzegorzowi R. o usiłowanie rozboju i spowodowaniem obrażeń ciała skutkujących naruszeniem ich czynności na okres powyżej 7 dni.
Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2018 r. w Przemyślu, przy ul. Mickiewicza, kiedy to zamaskowany przy użyciu kominiarki i znajdujący się w stanie nietrzeźwym oskarżony podszedł do pokrzywdzonego i zażądał wydania pieniędzy, a wobec odmowy oskarżony zaczął uderzać pokrzywdzonego pięściami, zaś po jego upadku na ziemię, kopać po całym ciele, pomimo przeszukania bezbronnego pokrzywdzonego, sprawca nie znalazł pieniędzy i wówczas pozostawił go i uciekł. Tej samej nocy został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Grzegorz R. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ponieważ sprawca dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy, będąc wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu i po odbyciu kary pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 1 roku, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

II

Wyrokiem z dnia 18 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Przemyślu uznał 23 letniego Pawła G. winnym popełnienia przestępstwa zgwałcenia, polegającego na doprowadzeniu przemocą mieszkanki Przemyśla do obcowania płciowego. Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 października 2017 r. w miejscowości Batycze. Sąd skazał oskarżonego na karę 3 lat pozbawienia wolności, orzekł środek karny w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej przez okres 5 lat. Orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w kwocie 10 000 zł.
Wyrok jest nieprawomocny.

III

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu skierowała 29 czerwca 2018 r. do Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział II Karny akt oskarżenia przeciwko 36 letniemu mieszkańcowi Przemyśla Stefanowi T. działającemu wspólnie i w porozumieniu z nie ustaloną osobą, o przestępstwo rozboju polegającego na zadaniu uderzeń rękami i kopaniu po całym ciele 24 letniego pokrzywdzonego, w celu zaboru pieniędzy w kwocie 190 zł. W wyniku użycia przemocy pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy z licznymi otarciami naskórka twarzy oraz stłuczenia prawej strony klatki piersiowej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., przy czym oskarżony dopuścił się tego przestępstwa w warunkach recydywy. Do zdarzenia doszło w nocy 2 lutego 2018 r. przy ul. Rynek w Przemyślu. Oskarżonemu, jako wielokrotnemu recydywiście grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

IV

Wyrokiem z 7 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu uznał winnym 42 letniego mieszkańca Przemyśla Piotra O. popełnienia przestępstw usiłowania rozbójniczego tj. art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu, tj. art. 157 § 1 k.k.
Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października 2017 r. w Przemyślu. Wobec pokrzywdzonego – 26 letniego mieszkańca Przemyśla sprawca kierował groźby uszkodzenia ciała usiłując wymusić należność za alkohol, następnie w tym samym dniu sprawca zadał pokrzywdzonemu uderzenie nożem w brzuch, które spowodowało naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.
Oskarżony został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju, na 2 lata pozbawienia wolności za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, orzeczono środek kompensacyjny w kwocie 15 000 zł na rzecz pokrzywdzonego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz środek karny w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. W miejsce kar jednostkowych sąd wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

V

W dniu 19 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu uznał winnym 35 letniego mieszkańca Przemyśla Dawida B., przestępstwa prowadzenia w dniu 5 lutego 2018 r. w Przemyślu pojazdu w stanie nietrzeźwości – 2.30 Promila alkoholu w wydychanym powietrzu, pomimo uprzedniego prawomocnego skazania za takie samo przestępstwo oraz posłużenia się jako autentycznym podrobionym dokumentem prawa jazdy, zawierającym jego wizerunek i dane innej osoby. Oskarżony usłyszał wyrok skazujący na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz zasądzono koszty postępowania i opłatę sądową w łącznej wysokości 737, 58 zł.

RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
MARTA PĘTKOWSKA

Komunikat Prasowy – 27 lipca 2018 r.
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel