Prokuratura Okręgowa w Przemyślu

Adres

37-700 Przemyśl
ul. Waygarta 8

kontakt

tel.:     16 678 97 77
fax.:    16 678 85 21

prokuratura@przemysl.po.gov.pl

Godziny otwarcia

PON-PIĄ 07:30 – 15:30

Przyjmowanie interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu:

  • wtorek od 7.30 do 16.30,
  • środa od 7.30 do 10.30,
  • czwartek od 7.30 do 15.30.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Okręgowego w Przemyślu w sprawie skarg i wniosków:

  • w każdy wtorek i piątek od 9.00 do 14.00.

UWAGA:
SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ
O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH.
PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA.
Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące
od stron kierowane do prokuratury mogą być składane osobiście
w biurze podawczym prokuratury albo przesłane za pośrednictwem poczty.

Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel