W związku  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 374)

zawiesza się do odwołania obsługę kasową

w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu.

Opłaty kancelaryjne za wydanie kopii akt spraw należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Rzeszowie numer:

53 1010 1528 0007 0722 3100 0000   – W tytule wpłaty należy podać sygnaturę akt sprawy

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków w związku ze stawiennictwem do przeprowadzenia czynności w toku prowadzonych postępowań, dokonywany będzie na rachunek bankowy, który należy podać w składanym wniosku o zwrot kosztów.

Informacja o zawieszeniu do odwołania obsługi kasowej w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel