Status prawny jednostki jest określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2016r., poz. 270)

Zasięgiem terytorialnym Prokuratura Okręgowa obejmuje część województwa podkarpackiego. Podlegają jej cztery Prokuratury Rejonowe w:

  • Przemyślu,
  • Jarosławiu,
  • Przeworsku,
  • Lubaczowie.

Organizacja jednostki:
Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Przemyślu określa Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Przemyślu nr 1/2016 z dnia 06 maja 2016 r.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Przemyślu stanowią :

Prokurator Okręgowy – Jacek Staszczak
Zastępca Prokuratora Okręgowego – Beata Starzecka

a tworzą ją następujące komórki:

Wydział I Śledczy
Wydział II Organizacyjno-Sądowy z działem ds. Informatyzacji i Analiz
Samodzielny Dział Budżetowo-Administracyjny
Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko – starszy inspektor ds. obronnych
Stanowisko – audytor wewnętrzny
Stanowisko – administrator bezpieczeństwa informacj

Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel