28 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi M., Tadeuszowi R., Henrykowi S. i Marii D-L. o działanie na szkodę interesu publicznego – Gminy Miejskiej Przeworsk w okresie od 2010 do 2012 r., poprzez doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy w wysokości 205 760 zł, z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego, bezpodstawnie rozliczonego na podstawie sfałszowanych dokumentów potwierdzających nakłady finansowe na wykonane roboty modernizacyjno-budowalne obiektu Zajazd „Pastewnik”, a także poprzez umorzenie, niezgodnie z przepisami, wierzytelności w kwocie 21 724, 79 zł z tytułu ustawowych odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego.

         Zbigniew M. został oskarżony o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., Tadeusz R. został oskarżony o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., oraz o art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 63 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, Henryk S. został oskarżony o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., Maria D-L. oskarżona została o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 2 k.k.

*****

Postanowieniem z 28 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa Honoraty S., której zwłoki ujawniono 11 października 2017 r. w Gorliczynie, województwa podkarpackiego oraz w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Piotra L. w dniu 10 października 2017 r. w Gorliczynie, województwa podkarpackiego.

W toku postępowania ustalono, że mieszkanka Kędzierzyna Koźla – Honorata S. została pozbawiona życia  w okresie od nieustalonego dnia października do 10 października 2017 r. Ofiara doznała rozległych obrażeń głowy z masywnym uszkodzeniem mózgu, które powstały od zadziałania twardego i tępokrawędzistego narzędzia o stosunkowo dużej powierzchni. Jej zwłoki zostały porzucone w okolicy łącznika autostrady A4 z drogą W835, a ujawnione 11 października 2017 r. przez przypadkowego przechodnia. Dzień wcześniej także w Gorliczynie, na terenie jednej z posesji, ujawniono zwłoki Piota L. – mieszkańca Kędzierzyna Koźla, który jak ustalono, w wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonał zamachu samobójczego przez powieszenie.

Pomimo niemożności ustalenia dokładnego czasu i miejsca popełnienia zbrodni, śledztwo wykazało, że to właśnie Piotr L. – były mąż ofiary – pozbawił życia Honoratę S., którą uprowadził i przewiózł w bagażniku wynajętego samochodu na teren Podkarpacia.

Z uwagi na samobójczą śmierć Piotra L., śledztwo w sprawie zabójstwa zostało umorzone.

*****

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała 31 grudnia 2018 r. do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia w sprawie pożaru, do którego doszło w nocy z 23 na 24 lipca 2017 r. w budynkach położonych przy ul. Batorego w Przemyślu.

W toku śledztwa ustalono, że przyczyną pożaru magazynów było nieprawidłowe składowanie towarów niebezpiecznych w postaci ponad 13 tyś. kg nitrocelulozy. Nieodpowiednie warunki przechowywania doprowadziły do odparowania alkoholu etylowego i wysuszenia nitrocelulozy, w następstwie czego doszło do samozapłonu. Ogień objął znajdujące się w magazynie materiały i zaparkowane na placu pojazdy, powodując straty w mieniu o wartości nie mniejszej niż 255 782 zł na szkodę trzech osób pokrzywdzonych.

Daniel N. właściciel firmy transportowej, wynajmujący pomieszczenia magazynów został oskarżony o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru obiektów budowlanych, poprzez nieprawidłowe przechowywanie materiałów niebezpiecznych, tj. o przestępstwo z art. 163 § 2 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 k.p.k. Przestępstwo nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

*****

         31 grudnia 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzeń kredytów, do których dochodziło w Przemyślu w okresie od 2011 do 2014 r.

Oskarżonym Barbarze B-H., Eugeniuszowi H. i Annie K. zarzucono popełnienie przestępstw oszustwa, przedkładania poświadczających nieprawdę dokumentów o zatrudnieniu i dochodach zawieranie umów pożyczek poprzez podszywanie się pod inne osoby i fałszowanie ich podpisów, czym wprowadzali w błąd pracowników banków, wyłudzając co najmniej trzydzieści jeden pożyczek w różnych bankach w łącznej kwocie 694 299, 00 zł na szkodę 22 osób i sześciu banków. Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia przestępstw i złożyli wyjaśnienia nie znajdujące potwierdzenia w materiale dowodowym

         Za przestępstwo oszustwa i oszustwa finansowego oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

RZECZNIK PRASOWY

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU 
Marta Pętkowska

Komunikat Prasowy – 2 stycznia 2019 r.
Tagi:                            
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel