Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu nadzoruje śledztwo p-ko Pawłowi S., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 207 § 2 k.k. i art. 189 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., polegającego na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad żoną w okresie od sierpnia 2018 r. do 5 stycznia 2019 r. w miejscowości R., w województwie podkarpackim, przy czym  podejrzany znęcał się stosując szczególne okrucieństwo, poprzez pozbawienie pokrzywdzonej wolności, grożenie okaleczeniem przez obcięcie palców sekatorem, podpaleniem domu i pozbawieniem życia dziecka. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Jarosławiu o zastosowanie wobec podejrzanego Pawła S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i postanowieniem z 7 stycznia 2019 r. tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Za czyny zarzucane Piotrowi S. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

II

         Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie skierowała 28 grudnia 2018 r. do Sądu Rejonowego w Jarosławiu akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu mieszkańcowi powiatu jarosławskiego – Sebastianowi P., oskarżonemu o to, że w okresie od 28 sierpnia do 12 września 2018 r. w Jarosławiu, Przemyślu, Łańcucie i Przeworsku woj. podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, wobec których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pokrzywdzonych, co do tożsamości, czyli podając się za krewnego i funkcjonariusza Policji oraz informując o wypadku drogowym, w którym miała uczestniczyć bliska osoba, wyłudził od ośmiu osób pieniądze w wysokości 291 286 zł. Podejrzany pełnił rolę kuriera odbierając pieniądze od pokrzywdzonych i przekazując je innej osobie uczestniczącej w przestępczym procederze.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw z art. 286 § 1 k.k., grozi mu za nie kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

III

         29 grudnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu Wydział II Karny akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu lubaczowskiego Tadeuszowi B., Maciejowi W. i Mateuszowi Ż., którzy w okresie od maja 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. w Chotylubiu, woj. podkarpackiego, wbrew przepisom ustawy, działając wspólnie i w porozumieniu uprawiali lub pomagali w uprawie znajdującej się w kompleksie leśnym  ziela konopi innych niż włókniste, mogących dostarczyć znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany.

Oskarżonemu Tadeuszowi B. za przestępstwa z art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat i grzywna, pozostałym  dwóm oskarżonym za pomocnictwo do przestępstwa z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

RZECZNIK PRASOWY

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
Marta Pętkowska

Komunikat Prasowy – 30 stycznia 2019 r.
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel