Prokuratura Rejonowa w Przemyślu nadzorowała postępowanie w sprawie sprowadzenia w dniu 10-11 sierpnia 2019 r. niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne poprzez wyprodukowanie a następnie wprowadzenie do obrotu podczas przyjęcia weselnego w Domu Bankietowym „Gościniec u Waldiego” w miejscowości Rokszyce 1A produktów pochodzenia zwierzęcego w postaci wędlin bez nadzoru weterynaryjnego, tj. o przest z art. 165 § 1 pkt. 1 kk.

          Postępowanie zostało umorzone w dniu 31 grudnia 2019 roku wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Na aktualnym etapie zachodzi konieczność poinformowania pokrzywdzonych o jego wydaniu i zapoznanie ich z jego treścią. W sprawie ustalono 150 pokrzywdzonych i doręczenie im odpisu postanowienia o umorzeniu spowodowałoby poważne utrudnienia.

          Zgodnie z treścią art. 131 § 2 kpk – jeżeli w sprawi ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Przemyślu dot. umorzenia postępowania PR 3 Ds.724.2019.Spc

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Postanowienie o umorzeniu śledztwa 3 MB 118
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel