Postępowanie mediacyjne zostało uregulowane w art. 23a Kodeksu postępowania karnego.

Istota postępowania mediacyjnego polega na dążeniu do osiągnięcia konsensusu pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym (podejrzanym). Kompetencje do skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego posiada sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. Organy te mogą kierować sprawę do postępowania mediacyjnego z własnej inicjatywy, ale za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, albo też z inicjatywy oskarżonego i/lub  pokrzywdzonego (oboje muszą wyrazić taką wolę).

Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez instytucję lub osobę godną zaufania.

W każdym sądzie okręgowym prowadzony jest wykaz  instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Aktualny wykaz mediatorów dostępny poniżej do pobrania wg stanu na dzień 12.12.2018 r.

Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel