W związku z przekazaniem obsługi rachunków bankowych sum depozytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numery rachunków bankowych wydzielonych do przekazywania zabezpieczeń majątkowych oraz poręczeń majątkowych w prowadzonych sprawach są następujące:

1.      Rachunek sum depozytowych PLN 83 1130 1105 0005 2172 4390 0001

2.      Rachunek sum depozytowych USD 56 1130 1105 0005 2172 4390 0002

3.      Rachunek sum depozytowych EUR 29 1130 1105 0005 2172 4390 0003

Rachunki bankowe obowiązują od dnia 26 czerwca 2013 roku.

      Rachunek bankowy do wpłat dochodów budżetowych z tytułu opłat kancelaryjnych za wydanie kserokopii dokumentacji prowadzonych spraw jest prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie – numer :

        53 1010 1528 0007 0722 3100 0000

        Przy wnoszeniu ww. opłat należy podawać z tytule przelewu sygnaturę sprawy.

 ***********************************************

        Informuję, iż zastępcza obsługa kasowa do dokonywania wpłat gotówkowych z tytułu zabezpieczeń majątkowych i poręczeń prowadzona jest na rzecz Prokuratury Okręgowej w Przemyślu przez Bank PeKaO S.A.

Numery rachunków do dokonywania wpłat gotówkowych:

PLN 84 1240 6957 0111 0000 0000 0388

USD 05 1240 6957 0787 0000 0000 0020

EUR 02 1240 6957 0978 0000 0000 0030

W blankietach dowodów wpłaty w miejscu odbiorcy wpisuje się:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wzor blankietu wpłaty 369 KB 292
pdf Oświadczenie - zwrot poręczenia, zabezpieczenia majątkowego 204 KB 890
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel