Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup oprogramowania komputerowego (system antywirusowy ESET Endpoint Security Suite) na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Przemyślu”
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel