Prokuratura Rejonowa
w Lubaczowie

ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów
tel.+48 16 632 19 75, fax +48 16 632 17 89
e-mail  lubaczow@przemysl.po.gov.pl 

 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie interesantów: od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.

Przyjmowanie interesantów przez Prokuratora Rejonowego w sprawie skarg i wniosków: w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00,

————————————————————————————

Prokurator Rejonowy – Maria Potoczna
Z-ca Prokuratora Rejonowego – Agnieszka Nieckarz-Proszek

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie zasięgiem swoim obejmuje:
miasto Lubaczów oraz gminy: Cieszanów, Horyniec, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy.

Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel