9 listopada 2018 r. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 31 letniemu Jakubowi K., podejrzanemu o uprawę od 2016 r. w miejscowości Gwizdaj, województwa podkarpackiego, co najmniej dwóch roślin konopi innych niż włókniste, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznych ilości ziela konopi, a następnie wytworzenie nie mniej niż 266,746 gram marihuany, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 i 63 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a także o to, że w okresie od maja 2017 r. do 24 września 2017 r. w miejscowości Studzian, województwa podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi mężczyznami, w celu zebrania i wysuszenia ziela konopi innych niż włókniste, na terenie działek rolnych uprawiali 7 roślin konopi innych niż włókniste, w ten sposób, że zasadzili nabyte nasiona na polu kukurydzy, nawożąc i podlewając je, przy czym uprawa mogła dostarczyć znacznych ilości ziela konopi innych niż włókniste, tj. nie mniej niż 4 274, 55 gram, a następnie zebrali ziele konopi w ilości nie mniejszej niż 859,15 gram, tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. w zw. z art. 12 k.k.

II

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu z 13 listopada 2018 r. zakończył się proces przeciwko obywatelowi Moładawii Ionovi B., oskarżonemu 27 września 2018 r. przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Oskarżony został uznany winnym tego, że w dniu 30 listopada 2017 r. na przejściu granicznym w Medyce, usiłował wywieść wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainę znaczną ilość substancji psychotropowej z grupy I-P w postaci MDMA /Ecstasy o łącznej wadze brutto 66,674 grama, pozwalającą na jednorazowe odurzenie co najmniej 197 osób, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Sąd skazał Iona B. na karę 3 lat pozbawienia wolności i wymierzył karę grzywny 10 stawek dziennych po 50 zł stawka.

III

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała 14 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Romanowi K., podejrzanemu oto, że 3 grudnia 2017 r. w Przemyślu, działając umyślnie, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Małgorzaty K., trzykrotnie uderzył ją młotkiem w głowę, powodując liczne obrażenia w postaci złamań kości ciemieniowej prawej i lewej, złamania kości skroniowej, kości czołowej, krwiaka podtwardówkowego prawej półkuli mózgu, które to obrażenia w połączeniu z obrzękiem mózgu skutkowały zgonem pokrzywdzonej, przy czym czynu tego dopuścił się mając całkowicie zniesioną poczytalność tj. o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 1 k.k., wobec nie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa ze względu na zniesioną w chwili czynu zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
Prokurator wniósł o zastosowanie wobec Romana K. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym.

IV

6 grudnia 2018 r. zakończyło się wszczęte 27 lutego 2018 r. w Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu śledztwo przeciwko Jakubowi D., Piotrowi K i Grzegorzowi R., którzy zostali oskarżeni o to, że w okresie od 23 do 27 lutego 2018 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, działając umyślnie, w warunkach czynu ciągłego, w realizacji z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy, zorganizowali wewnątrzwspólnotową dostawę, tj. przewiezienie na terytorium RP z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej –Królestwa Holandii, znacznych ilości środków odurzających w postaci suszu marihuany zwierającego alkaloid Δ 9THC w ilości 998, 3 grama netto, wystarczającego do jednorazowego odurzenia co najmniej od 1247 do 3327 osób, tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zw. z art. 12 k.k.
Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział II Karny. Oskarżonym grozi za to przestępstwo kara grzywny i pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

RZECZNIK PRASOWY
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W PRZEMYŚLU
MARTA PĘTKOWSKA

Komunikat Prasowy – 7 grudnia 2018 r.
Tagi:                    
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel