Na podstawie §56 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017, 1206, j.t.)

§1

W związku z utrzymującą się wysoką temperaturą powietrza czas urzędowania Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu w dniu 12 sierpnia 2019r. został ustalony w godzinach: od 7:30 do 14:00.

§2

Skrócony czas pracy nie dotyczy prokuratorów obsługujących rozprawy i posiedzenia

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń budynku Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu.

 

 

 

Prokurator Rejonowy

Agnieszka Kaczorowska

Zarządzenie Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu nr 9/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 12 sierpnia 2019 r.
Nawiguj klawiaturą | Menu | Access panel